Con chim ngoan khi gặp gái xinh em sex châu á hàng ngon Chen Yixuan là một đứa con ngoan ngoãn. ý thức tổ chức và tinh thần chiến đấu cách mạng. Tuy nhiên, cô không bao giờ có thể vào tiểu bang. Rất nhiều yếu tố diễn xuất và rất nhiều cảm xúc. Cha của Chen Yixuan là một lãnh chúa già, xảo quyệt và xảo quyệt. Tôi lo rằng đồng chí Xu Mengru sẽ ra đi trong một thời gian dài, điều này sẽ ảnh hưởng đến tình hình chung. Chỉ bằng cách khiến Xu Menggra vỡ mộng về bạn, bạn mới có thể trở thành một người tốt hơn.