Cực độc Lên đỉnh với gái yêu cực phê với ả gái xinh Các đường màu vàng này là dành cho bạn. Sau đó cánh tay vung tới lui 40 độ. Được rồi, bây giờ tôi sẽ tìm người biểu diễn, và Xiao Jing sẽ ra mắt. Khi tôi được chọn, tôi lập tức trả lời đồng ý. Bây giờ bạn có thể biểu diễn cho họ theo những gì tôi đã nói Câu trả lời là, tôi đi bộ đến vạch vàng và đợi mở ra bất cứ lúc nào. bắt đầu mật khẩu. Mọi người, Xiao Jing nghe mật khẩu của tôi và đồng loạt bước đi, khi tôi nghe thấy mật khẩu, tôi bắt đầu đi theo khoảng cách của vạch vàng. Li Weiwei hét vào mặt tôi, Bước chậm, giơ tay lên, giơ tay lên.