Đừng bỏ qua beeg nhật bản vì nó hay không cưỡng nổi