Nhiều cảnh kích thích lên đỉnh với em da trắng Mẹ tôi cứ thế rời khỏi vòng tay tôi, hay nói cách khác, phần Bạch Lệ Viên mà tôi yêu mến đã rời khỏi cuộc đời tôi, chỉ còn lại phần mẹ ở bên cạnh tôi. Chúng ta sẽ không bao giờ có lại mối quan hệ không thể tách rời ấy nữa, tuy rằng chúng ta vẫn sống chung một nhà, tuy rằng chúng ta sẽ trải qua một thời gian dài trong tương lai, nhưng khoảng cách giữa chúng ta đã xa như xa. Trong vài ngày tiếp theo, chúng tôi sống như một cặp mẹ con thực sự, và mọi thứ dường như trở lại quỹ đạo ban đầu, mặc dù tôi đã chấp nhận sự thật này trong hành vi, nhưng tâm lý của tôi vẫn chư oàn toàn thay đổi.