Phang tập thể gái dâm lồn múp nhiều nước thật phê, đó là từ tháng 11 năm ngoái, tôi bắt đầu làm công việc huấn luyện cho một vị trí trong chính phủ ở Delhi. Tôi không biết rằng cô gái này sẽ vào nhóm của tôi vì tôi đã gặp cô ấy khi tôi đi dự tiệc chiêu đãi với bạn bè khi tôi bắt đầu làm huấn luyện viên. Hai vợ chồng ra khỏi nhà sớm và đến các trung tâm khác nhau. Đang nói chuyện nhưng họ dừng lại. Sau đó, tôi nghĩ rằng tôi có thể nhìn thấy bạn ở bất cứ đâu. Vì vậy, tôi cũng thích nó ở đó. Sau đó cả hai người đều rất đói và đi đến khách sạn.